Projekty UE

Projekty UE

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy PROTON poprzez opracowanie Strategia Budowy i Wzrostu Przewagi Konkurencyjności.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś, działanie, poddziałanie: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00 działanie RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałanie RPWM.01.03.05 Usługi dla MŚP.

Cele i efekt projektu: Przedmiotem projektu jest zakup kompleksowych usług prowadzących do zwiększenia zdolność firmy PROTON do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku.
W ramach projektu przewidziano realizację Zakup kompleksowej usługi doradczej w zakresie opracowania nowej Strategii Budowy i Wzrostu Przewagi Konkurencyjnej.
Opracowanie Strategii będzie się wiązało z opracowaniem następujących elementów:

  • Wykonanie analizy w zakresie możliwości zwiększenia działalności eksportowej firmy,
  • Wykonanie analizy nowych rynków zbytu,
  • Wykonania analizy świadczonych usług oraz pozycji konkurencyjnej na rynku,
  • Wykonania analizy regulacji prawnych i zmniejszenia kosztów działalności,
  • Wykonania analizy potrzeb rozwojowych firmy, możliwości zmniejszenia sezonowości sprzedaży oraz możliwości poszerzenia grupy podwykonawców,
  • Wykonania strategii marketingowej w zakresie działań promocyjnych do zwiększenia grona klientów,
  • Analizy możliwości internacjonalizacji działalności.

Wartość projektu: 412 050,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 284 415,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand